شرکت های بازاریابی شبکه ای نیز عامل افزایش پیش انباشته سازی هستند!
یکی از معضلات امروزه در بازاریابی شبکه ای که دامنه آن در حال گسترش است، ثبت سفارشات بازاریابان در مقادیر غیر منطقی و مازاد بر نیاز آن ها است؛ مقادیر محصول سفارش داده شده توسط برخی از بازاریابان به ویژه بازاریابان جدیدالورود به حدی است که فروش در یک دوره زمانی یک ماهه را نمی توان برای آن تصور کرد.
تاريخ : چهارم ارديبهشت 1396 ساعت 08:58   کد : 7144
اختصاصی ایران هشدار- یکی از معضلات امروزه در بازاریابی شبکه ای که دامنه آن در حال گسترش است، ثبت سفارشات بازاریابان در مقادیر غیر منطقی و مازاد بر نیاز آن ها است؛ مقادیر محصول سفارش داده شده توسط برخی از بازاریابان به ویژه بازاریابان جدیدالورود به حدی است که فروش در یک دوره زمانی یک ماهه را نمی توان برای آن تصور کرد. طی دوره های گذشته در رابطه با پیش انباشته سازی کالا و مضرات آن برای فعالیت بازاریابان و شرکت ها مطالب متعددی را منتشر نموده ایم. در این مطلب قصد داریم عواملی که بازاریابان را به سمت ثبت سفارش غیر منطقی و خارج از توان فروش در یک دوره زمانی معقول هدایت می کند، مورد بررسی قرار دهیم.
اولین عامل که می توانیم برای ثبت خرید مازاد بر نیاز توسط بازاریابان ذکر کنیم، تبلیغات لیدرها و یا بالاسری شرکت ها است که تحت عنوان توصیه برای دست یابی به سطوح بالای درآمدی به بازاریابان به ویژه بازاریابان جدید الورود پیشنهاد می نمایند، البته برخی از این لیدرها مبلغ مشخصی را تحت عنوان استراتژی گروهشان تعیین کرده و شرط ادامه فعالیت افراد در گروه شان را خرید در مبالغ تعیین شده قرار می دهند که این موضوع نیاز به بررسی در قالب مطالب دیگر دارد که در فرصت های دیگر به آن پرداخته خواهد شد.
همواره در اطلاعیه های متعدد به شرکت ها و بازاریابان در رابطه با حیطه اختیارات سرگروه ها و مضرات انباشت کالا برای آنان تذکر داده شده است و بارها تأکید شده تحت تأثیر تبلیغات لیدرها، سفارشاتی که نیاز شخصی به آن ندارند و یا مشتری برای خرید آن وجود ندارد را ثبت نکنند.
عامل دیگری که برای این موضوع می توان برشمرد، ارائه مشوق هایی توسط شرکت ها است که بازاریابان را به صورت غیر مستقیم ترغیب به ثبت خرید مازاد بر نیاز می نماید. برای مثال برخی از شرکت ها مجوز ورود بازاریابان به همایش های شرکت را ثبت خرید به مبلغ مشخص عنوان می کنند که این موضوع بر طبق مقررات تخلف محسوب می شود. دعوت شرکت از لیدرها و بازاریابان برای شرکت در همایش های بازاریابی یک امر عقلایی محسوب می شود ولی تعیین شرط ثبت خرید به میزان مشخص به عنوان مجوز ورود همان هدایت در جهت ثبت خرید های غیر واقعی و انباشت کالا به صورت غیر مستقیم است.
از عوامل دیگر می توان به تمدید ساعت خرید بازاریابان در اوایل ماه جدید توسط برخی شرکت ها اشاره کرد. مطابق ضوابط مندرج در آیین نامه، تمامی شرکت های دارای پروانه مکلفند در پایان هر ماه محاسبات فروش و پورسانت بازاریابان را انجام داده و حداکثر تا هفتم ماه بعد نسبت به واریز آن اقدام نمایند. تمدید ساعت خرید در آخرین روز ماه، امکان ثبت سفارش در ماه جدید و محاسبه در ماه قبلی به نوعی مشوق خرید مازاد بر نیاز بازاریابان خواهد بود و حتی می تواند در دیرکرد محاسباتی واریز های شرکت نیز تأثیر بگذارد.
تمامی سفارش هایی که توسط بازاریابان ثبت می شود یا برای مصرف شخصی است و یا برای فروش به مصرف کننده نهایی، پس تمدید ساعت خرید به نوعی ارائه مشوق توسط شرکت محسوب می شود؛ چرا که ثبت سفارش فقط می بایست در صورت نیاز بازاریاب و بعد از بررسی شرایط کالا صورت گیرد تا در نهایت منجر به خسران و نارضایتی بازاریاب نشود؛ در واقع بازاریابی که یک ماه امکان سفارش کالا را داشته و انجام نداده است، بعید به نظر می رسد که صرف نیاز واقعی به کالا در ساعات تمدید شده اقدام به ثبت سفارش نماید، مگر اینکه دلیل خرید موضوعی به غیر از نیاز به کالا بوده باشد.
تمامی موارد نام برده شده می بایست توسط شرکت های دارای پروانه کسب مدنظر قرار گیرد. همه شرکت ها به پیامدهای ناشی از انباشت کالا در نزد بازاریابان واقف هستند و حتی در نرم افزارهای خود تمهیداتی را برای پیشگیری از بروز این معضل اندیشیده اند، اما بعضاً ناآگاهانه با انجام اقدامات فوق زمینه را برای گسترش پیش انباشته سازی فراهم می آورند. برای پیشگیری از از بروز هر گونه مشکلی بهتر است در تمامی زمینه ها تابع ضوابط و مقررات بوده و بر طبق آن عمل نمایند.
 

دسترسی ها
  info@iranhoshdar.ir

   کلیه حقوق این سایت متعلق به وبسایت iranhoshdar.ir می باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.