چه مبلغی در ماه خرید داشته باشیم تا فعال شناخته شویم؟
یکی از موضوعاتی که در آیین نامه اجرایی مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد توجه قرار گرفته است، تعیین حداقل حجم خرید ماهیانه برای بازاریابان توسط شرکت ها به منظور واجد صلاحیت دریافت پورسانت شدن است.
تاريخ : بيست و هفتم شهريور 1395 ساعت 15:20   کد : 5345
ایران هشدار- یکی از موضوعاتی که در آیین نامه اجرایی مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد توجه قرار گرفته است، تعیین حداقل حجم خرید ماهیانه برای بازاریابان توسط شرکت ها به منظور واجد صلاحیت دریافت پورسانت شدن است. برخی این مبلغ را با خرید اجباری ماهیانه اشتباه گرفته و آن را غیرقانونی قلمداد می کنند؛ در صورتی که این مبلغ تأیید شده توسط قانون گذار بوده و البته شرایطی را نیز برای آن تعیین شده است. در بند"ه" ماده 9 آیین نامه بیان شده: میزان فروش ماهیانه محصولات به بازاریابان برای واجد شرایط دریافت پاداش و پورسانت شدن، براساس گزارش مبنی بر انبار شدن کالا نزد بازاریاب می بایست قابل تعدیل باشد.
قانون گذار این حق را به شرکت ها داده است تا در جهت شناخت بازاریاب فعال از غیر فعال، حداقل حجم خریدی را در ماه برای بازاریابان در نظر بگیرند تا از این طریق بتوانند بازاریابان خود را فعال نگه داشته و بازاریابان فعال از غیرفعال را تمیز دهند. نکته مهم در رابطه با این موضوع منطقی بودن حجم خرید تعیین شده برای واجد شرایط دریافت پورسانت شدن است؛ یعنی حجم تعیین شده باید به گونه ای باشد که کالاها در نزد بازاریابان انبار نشود. شاید برخی بر این عقیده باشند که با توجه به وجود قانون بازخرید می توان تا حدودی این مشکل را رفع کرد، اما باید توجه داشت درست است که قانون بازخرید به نوعی حمایت از حقوق بازاریابان است اما انجام بازخرید به نوعی منجر به متضرر شدن بازاریابان خواهد شد؛ چرا که در هر بازپس گیری مبلغی از قیمت اولیه پرداخت شده براساس دستورالعمل کسر خواهد گردید و این منجر به تحمیل هزینه بر بازاریابان می گردد. قانون بازخرید، قانونی کاربردی در حفظ حقوق توزیع کنندگان است به شرط آن که حجم محدودی از کالا مورد بازخرید قرار گیرد و از این نکته نباید غافل شد که با درخواست بازخرید قرارداد بازاریاب با شرکت فسخ خواهد شد و این یکی از شرایط اولیه در انجام بازخرید توسط شرکت است.
قانون تعیین حجم خرید به منظور واجد صلاحیت دریافت پورسانت شدن به نوعی حمایت از حقوق شرکت ها در مدیریت و برنامه ریزی میزان فروش و درآمد ماهیانه شان است امام این حق نباید منجر به وارد آمدن خسارت به بازاریابان گردد. حجم تعیین شده باید به گونه ای باشد که مانع از انبار شدن کالا در نزد بازاریابان گردد.
دونکته کلیدی در رابطه با این موضوع اهمیت زیادی دارد:
1-حجم خرید تعیین شده باید به میزان منطقی باشد.
2-اگر بازاریاب فروش ماهیانه اش را انجام داد ولی به حدی نرسید که واجد صلاحیت دریافت پورسانت شود، پورسانت او باید به افراد بالاسری اش تعلق گیرد نه شرکت، چرا که بازاریابان به صورت مستقیم و غیر مستقیم عامل فروش محصولات شرکت هستند.
 

دسترسی ها
  info@iranhoshdar.ir

   کلیه حقوق این سایت متعلق به وبسایت iranhoshdar.ir می باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.