چگونه آموزش دهیم
در ماده 13 آئین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی، شرکت های بازاریابی شبکه ای موظف شده اند با مشارکت بازاریابان سطوح بالاتر، دوره آموزشی مشتمل بر آموزش این آئین نامه، مفاهیم بازاریابی شبکه ای و منشور اخلاقی شرکت را به صورت رایگان برای سایر بازاریابان برگزار نمایند.
تاريخ : بيست و دوم ارديبهشت 1395 ساعت 14:49   کد : 4609
ایران هشدار - آموزش یکی از ارکان اساسی در هر حرفه به حساب می آید؛ بدون آموزش صحیح امکان موفقیت بسیار کم می باشد. بازاریابی شبکه ای نیز به عنوان یک حرفه برای موفقیت نیازمند استفاده از این اصل می باشد. در ماده 13 آئین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی، شرکت های بازاریابی شبکه ای موظف شده اند با مشارکت بازاریابان سطوح بالاتر، دوره آموزشی مشتمل بر آموزش این آئین نامه، مفاهیم بازاریابی شبکه ای و منشور اخلاقی شرکت را به صورت رایگان برای سایر بازاریابان برگزار نمایند.
چند نکته مهم در این ماده مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است:1- الزام آموزش به منظور آشنایی بازاریابان با آئین نامه، مفاهیم بازاریابی شبکه ای و منشور اخلاقی داخلی شرکت. 2- رایگان بودن هرگونه آموزش ارائه شده، به این معنی که شرکت ها و شعب آن ها حق دریافت هیچ گونه وجهی را برای برگزاری این کلاس ها نداشته و هرگونه ابزار آموزشی که تدارک دیده شده است نباید از طرف شرکت الزام به خرید آنان وجود داشته باشد.
علاوه بر دو مورد ذکر شده در ماده 13 موارد دیگری نیز وجود دارد که در اطلاعیه های مختلف به اطلاع بازاریابان رسانده شده و رعایت آن برای تمامی شرکت ها، شعب آنان و بازاریابان الزامی می باشد. این موارد به این صورت می باشد.
لازم است تمامی شعب در کلاس های آموزشی شان چند نکته را مورد توجه قرار دهند، اول اینکه تمامی آموزش ها در داخل شعبه با نظارت مسئولین شعبه باید صورت پذیرد. دوم: در آموزش ها از جزوات آموزشی مورد تأیید شرکت استفاده گردد.
در این آموزش ها می بایست طرح درآمدی شرکت همان گونه که در سایت شرکت آورده شده آموزش داده شود و از آموزش مواردی که برخلاف این طرح می باشدخودداری گردد زیرا که طرح قرار گرفته برروی سایت شرکت بررسی شده و مورد تایید کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای می باشد.
در این آموزش ها مطرح کردن درآمد های واهی نشان دادن چک های درامدی و....برخلاف مقررات می باشد.
در این آموزش ها باید از هرگونه ادعایی که برخلاف واقعیت بوده و در جهت تحریک برای ثبت خرید بالا توسط بازاریابان می باشد، خودداری گردد؛ چرا که این نوع آموزش ها از مصادیق آموزش های هرمی است. هرگونه ادعایی باید براساس واقعیت باشد و هیچ گونه الزام و اجباری برای ثبت مقدار خرید مشخص به بازاریابان نباید صورت گیرد.
وظیفه نظارت بر صحت و مناسب بودن آموزش های برگزار شده در شعب بر عهده شرکت هاست و آن ها می بایست مطمئن شوند که در کلیه آموزش ها موارد قانونی رعایت شده و مطابق با دستورالعمل، مفاهیم آموزش داده می شود و موضوعات مطرح شده فریبنده نیستند.
 

دسترسی ها
  info@iranhoshdar.ir

   کلیه حقوق این سایت متعلق به وبسایت iranhoshdar.ir می باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.