نکات امنیتی voIP یا تماس در بستر اینترنت
به دلیل اینکه این نوع مکالمات بدون هزینه می باشد، مورد استقبال افراد زیادی از جمله شرکت هایی که نیاز به برقراری تماس با شهر ها و کشور های مختلف دارند، قرار گرفته است.