12 عنصر کلیدی در تشخیص یک طرح بازپرداخت مناسب
طرح بازپرداخت خوب طرحی است که از نظر مالی و اخلاقی با شرایط کسب و کار شما سازگار باشد و عناصر کلیدی را که برای تحریک و پاداش دهی نیروی فروش به دنبال آن هستید را در خود داشته باشد.
تاريخ : نهم آذر 1394 ساعت 10:40   کد : 3858
ایران هشدار - یک طرح بازپرداخت خوب یکی از مهمترین عناصر در دستورالعمل کسب موفقیت در فروش مستقیم است. اما چه چیزهایی است که یک طرح بازپرداخت را مناسب می کند؟ عناصر کلیدی که در طرح های بازپرداخت برای ایجاد انگیزه و پاداش دهی باید مورد توجه قرار بگیرد چیست؟

طرح بازپرداخت شما باید ویژگی هایی را داشته باشد که از طریق آن امکان سنجش کارایی وجود داشته باشد و شرایط پرداخت پاداش در آن به دقت مشخص شده باشد.همه طرح های بازپرداخت علاوه بر شباهت هایی که با یکدیگر دارند ، تفاوت های بنیادی هم با هم دارند . همانند دیگر مسایل زندگی، اشتباه کردن راحت است، اما برخی از اشتباهات عواقب جدی در پی دارد. اشتباهات طرح بازپرداخت می تواند تأثیرات قابل توجهی بر روی رشد و بقای شرکت داشته باشد.در این مقاله علاوه بر اینکه به بررسی ویژگی های یک طرح بازپرداخت خوب پرداخته است، عناصر کلیدی که برای طراحی یک طرح بازپرداخت مناسب مورد نیاز است را مطرح کرده و در پایان اشتباهات رایج در طراحی این طرح ها و شرایطی که شما متوجه شوید زمان اصلاح و یا تعویض طرح بازپرداختتان است را اشاره کرده است.

طرح بازپرداخت خوب چه طرحی است؟

طرح بازپرداخت خوب طرحی است که از نظر مالی و اخلاقی با شرایط کسب و کار شما سازگار باشد و عناصر کلیدی را که برای تحریک و پاداش دهی نیروی فروش به دنبال آن هستید را در خود داشته باشد. این طرح باید براساس محصولات و خدماتی که شما به فروش می رسانید، الگوی مصرفی بودن محصولات و خدمات، حاشیه سود محصولات، بودجه بندی پرداخت پاداش ها و هزینه های مازاد و سودآوری هدفگذاری شده شرکت، طراحی شده باشد. در این طرح علاوه بر مسائل مالی می بایست به مسائل اخلاقی نیز توجه شود و قدرت تحمل افراد در برابر رکود و عدم پشتیبانی افراد توسط نمایندگانی که از طریق آن ها بازاریابان جذب شده اند را در نظر بگیرد.
عناصر کلیدی مهم که در طرح بازپرداخت باید مورد توجه قرار بگیرند، چه هستند؟

یک طرح بازپرداخت می بایست رفتارهای خاصی را تشویق و پاداش دهی کند، از قبیل:

1. خرید شخصی محصولات و خدمات.
2. فروش به مصرف کنندگان(افرادی که عضو طرح درآمدی نیستند).
3. معرفی فرصت درآمدی به دیگران.
4. ساختن مجموعه.
5. آموزش، حمایت و پرورش اعضاء جدید.
6. سرگروه شدن.
7. کمک به اعضاء زیرمجموعه برای سرگروه شدن آن ها.
8. رشد شخصی لیدرها.
9. حداقل الزامات فعالیت که باید انجام گیرد و یا از آن ها دوری شود.
10. تلاش برای ارتقاء به یک عنوان یا رتبه بالاتر.
11. فعال ماندن و مشارکت در کسب و کار.
12. الزاماتی که برای باقی ماندن در جایگاه باید صورت گیرد و یا از آن ها دوری شود.
در طرح بازپرداخت باید بیش از یک نوع پاداش برای ایجاد انگیزه وجود داشته باشد و بیش از یکبار پرداخت برای فعالیت خاص را حذف کنید و یا به حداقل برسانید.

سنجش و پاداش دهی عملکرد
طرح های بازپرداخت فروش مستقیم با دو گروه مؤلفه ساخته می شود. 1-شرایط مورد نیاز 2- انواع پرداخت

شرایط مورد نیاز
این مؤلفه اشاره می کند که فقط نمایندگان واجد صلاحیت، پورسانت دریافت خواهند کرد و مهمترین مؤلفه ها برای واجد صلاحیت دریافت پورسانت شدن به صورت زیر می باشد:
1- جایگاه رسمی داشتن.
2- الزامات مورد نیاز برای ابقاء و ارتقاء در جایگاه.
3- حجم فروش شخصی.
4- حجم فروش گروهی و یا تیمی.
5- حجم فروش زیر مجموعه.
6- تعداد نمایندگانی که فرد واجد صلاحیت حمایت کرده و یا ثبت نام کرده است.
7- تعداد اعضای تیمی و گروهی که واجد شرایط هستند.
برای هر جایگاهی در طرح بازپرداخت مجموعه شرایطی وجود دارد که فرد دارنده جایگاه باید همه آن را کسب کرده باشد.

انواع پرداخت
به نمایندگان مستقل موارد زیر باید پرداخت شود:
1. سود خرده فروشی به فروش شخصی محصولات و خدمات به مصرف کنندگان.
2. کمیسیون بر مبنای حجم فروش شخصی.
3. پاداش دهی براساس حجم فروش نمایندگان مستقلی که مستقیم یا غیر مستقیم جذب شده توسط نمایندگان هستند.
4. پاداش دهی براساس موفقیت های دیگر شامل ارتقاء جایگاه شخصی و ارتقاء جایگاه زیرمجموعه.
5. پاداش های شروع سریع به خرید های خاص یا به حجم فروش شخصی که توسط نمایندگان جدید در یک دوره زمانی خاص انجام می گیرد.
6. استخر پاداش که به مشارکت کنندگان واجد صلاحیت پرداخت می شود.
ادامه دارد.....دسترسی ها
  info@iranhoshdar.ir

   کلیه حقوق این سایت متعلق به وبسایت iranhoshdar.ir می باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.