هزینه و مسئولیت شعب شرکت های بازاریابی شبکه ای بر عهده چه کسی است؟
نیاز لیدرها به دایر کردن شعب و عدم برآورده کردن آن توسط شرکت به دلیل هزینه های جاری موجب شده تا گاهی تخلفاتی در این زمینه صورت گیرد؛

تاريخ : شانزدهم آذر 1398 ساعت 08:00   کد : 30749

به گزارش ایران هشدار به نقل از ام ال ام بوک، بر طبق بند 5 ماده 10 آئین نامه و ضوابطی که برای فعالیت بازاریابان تعیین شده است، بازاریابان تنها در شعب قانونی شرکت های بازاریابی شبکه ای شرایط عضوگیری، آموزش، معرفی و پرزنت کار خود را دارند.  از سوی دیگر فردی که مسئول شعبه یک شرکت بازاریابی شبکه ای است، نمی تواند بازاریاب یا لیدر باشد تا از این طریق تحت نظارت شرکت قرار گیرد و همچنین اهرم فشاری روی بازاریابان یا لیدرها قرار ندهد و آموزش ها طبق طرح مصوب مقررات این آئین نامه صورت گیرد.
شرکت نیز موظف است شرایطی را برای بازاریابان و لیدرها فراهم کند تا بتوانند در محیط شعب مجاز فعالیت نمایند. اما دایر کردن شعب متعدد برای شرکت های بازاریابی شبکه ای هزینه هایی دارد که گاهی موجب می شود آنها از دایر کردن شعب متعدد امتناع کنند.
نیاز لیدرها به دایر کردن شعب و عدم برآورده کردن آن توسط شرکت به دلیل هزینه های جاری موجب شده تا گاهی تخلفاتی در این زمینه صورت گیرد؛ به این صورت که فرد لیدر از شرکت درخواست دایر کردن شعبه در شهر یا منطقه مدنظر خود را می نماید و شرکت تمایلی به دایر کردن شعبه در آن منطقه را ندارد. بنابراین قراردادی بین شرکت و لیدر به شکل صوری برقرار می شود که شرکت شعبه ای در آن منطقه دایر می کند اما تمام هزینه های شعبه با فرد لیدر می باشد. لیدر نیز که به دلیل داشتن جایگاه بازاریابی شبکه ای خود نمی تواند مسئول شعبه باشد، به صورت ظاهری فردی را به عنوان مسئول شعبه ثبت می کند که جایگاه بازاریابی ندارد اما در واقع خود لیدر تمام اختیارات و مسئولیت و کنترل آن شعبه را بر عهده دارد.
این اتفاق از تخلفات بارز در بازاریابی شبکه ای است چرا که در این صورت تمام اختیارات و مسئولیت شعبه با لیدری است که هزینه ها را می پردازد و دیگر شرکت نمی تواند عامل کنترلی و نظارتی روی نحوه فعالیت این شعبه باشد و امکان اجبار به خرید، آموزش نامناسب، ایجاد استراتژی خرید، عضوگیری اجباری، فعالیت شرکت های هرمی یا غیر قانونی در شعب و ... وجود دارد که هم به ضرر شرکت است و هم به ضرر بازاریاب؛ زیرا با گسترش شرکت های بازاریابی غیر مجاز و اجبار به خرید و ... بازاریاب ضرر می بیند و با هرج و مرج و عدم نظارت و کنترل شرکت بر شعبه، شرکت بازاریابی شبکه ای که مسئولیت تمام شعب را بر عهده دارد، متضرر می شود.  بر اساس بند 6 ماده 10 آئین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای، برگزاری رایگان دوره آموزشی مشتمل بر آموزش فرآیند و مفاهیم بازاریابی شبکه ای و منشور اخلاقی شرکت با مشارکت بازاریابان سطوح بالاتر، برای سایر بازاریابان می باشد و مسئولیت ارائه محتوای دوره های آموزشی به دبیرخانه کمیته نظارت برای تطبیق با مقررات، تماما بر عهده شرکت بازاریابی شبکه ای است و همچنین طبق بند 4 قسمت الف ماده 13 آئین نامه مذکور، عدم برگزاری آموزش رایگان برای بازاریابان از مصادیق دریافت اخطار کتبی می باشد.
بنابراین تمام مسئولیت و هزینه شعب شرکت های بازاریابی شبکه ای بر عهده شرکت بوده و شرکت موظف است این موارد را برای بازاریابان خود فراهم کند و بازاریاب می تواند از حق آموزش رایگان استفاده نماید.
همچنین در صورت تخلف از شرایط ذکر شده، فرد یا افراد ناراضی می توانند از طریق بیرخانه کمیته نظارت، با در دست داشتن مستندات، پیگیر حقوق از دست رفته خود باشند. 


دسترسی ها
  info@iranhoshdar.ir

   کلیه حقوق این سایت متعلق به وبسایت iranhoshdar.ir می باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.