شاخص های اصلی سنجش تجارت الکترونیکی چیست؟
برمبنای این شاخص ها میتوان اهداف کوتاه مدت و بلندمدت، استقرار، پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیکی و سیاست های آتی در این حوزه را تبیین نمود.

تاريخ : شانزدهم مهر 1398 ساعت 15:56   کد : 30602

اختصاصی ایران هشدار - شاخص در هر حوزه ای به معنای عوامل کلیدی و تاثیر گذار در روند آتی و جاری موضوع می باشد. بر مبنای شاخص ها می توان مسائل کلیدی را اندازه گیری کرد و از آن برای پیشبرد اهداف و برنامه ها استفاده نمود. در بحث تجارت الکترونیک نیز که یکی از مباحث مهم و کلیدی برای توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود، کارشناسان شاخص هایی را مشخص نموده اند. در کشور ما نیز مرکز توسعه تجارت الکترونیک شاخص های این حوزه را بررسی و نتایج آن را اعلام می نماید.
برمبنای این شاخص ها میتوان اهداف کوتاه مدت و بلندمدت، استقرار، پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیکی و سیاست های آتی در این حوزه را تبیین نمود. این شاخص ها به شرح زیر می باشند:

• ارزش اسمی گردش مالی معاملات تجارت الکترونیکی :  ارزش ریالی کل معاملات تجارت الکترونیکی
• ارزش حقیقی گردش مالی معاملات تجارت الکترونیکی: ارزش ریالی کل معاملات تجارت الکترونیکی با احتساب شاخص کل بهای مصرفی
• میزان رشد اسمی گردش مالی تجارت الکترونیکی: رشد ارزش اسمی کل معاملات تجارت الکترونیکی در یک بازه مشخص
• میزان رشد حقیقی گردش مالی تجارت الکترونیکی: رشد ارزش حقیقی کل معاملات تجارت الکترونیکی در یک بازه مشخص
• تعداد تراکنشهای تجارت الکترونیکی: تعداد کل تراکنش های صورت گرفته در حوزه تجارت الکترونیکی شامل تراکنشهای خرید اینترنتی که پرداخت از طریق IPG ،از طریق پست و پرداخت در محل انجام شدهاند.
• میزان رشد تراکنشهای تجارت الکترونیکی: رشد تعداد کل تراکنش های تجارت الکترونیکی در یک بازه زمانی مشخص
• تعداد کسب و کارهای الکترونیکی: تعداد کسب و کارهای فعال در تجارت الکترونیکی
• ارزش اسمی گردش مالی معاملات تجارت الکترونیکی B2C: ارزش ریالی کل معاملات تجارت الکترونیکی بنگاه با مصرف کننده
• ارزش حقیقی گردش مالی معاملات تجارت الکترونیکی B2C: ارزش ریالی کل معاملات تجارت الکترونیکی بنگاه با مصرف کننده با احتساب شاخص کل بهای مصرفی
• ارزش اسمی گردش مالی معاملات تجارت الکترونیکی B2B: ارزش ریالی کل معاملات تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه
• ارزش حقیقی گردش مالی معاملات تجارت الکترونیکی B2B: ارزش ریالی کل معاملات تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه با احتساب شاخص کل بهای مصرفی
• تعداد کسب و کارهای دارای نماد به کل کسب و کارهای الکترونیکی: نسبت سایت های تجارت الکترونیکی دارای نماد به کل سایت های تجارت الکترونیکی
• سهم تجارت الکترونیکی از تولید ناخالص داخلی: ارزش مالی تجارت الکترونیکی در مقایسه با مقدار تولید ناخالص داخلی
• سهم تراکنش های خرید اینترنتی از کل تراکنش های بانکی: تعداد تراکنش های خرید اینترنتی در یک بازه زمانی به تعداد کل تراکنشها
• متوسط مبلغ خرید اینترنتی: متوسط مبلغ خرید اینترنتی در یک بازه زمانی خاص
• ضریب نفوذ خریداران اینترنتی: تعداد افرادی که حداقل یکبار در بازه زمانی مورد نظر خرید اینترنتی کرده اند به کل جمعیت
• میزان سرمایهگذاری دولت در تجارت الکترونیکی: میزان سرمایه گذاری دولت در تجارت الکترونیکی از طریق صندوق های سرمایه گذاری، مراکز رشد، پارک های فناوری،
• میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی در تجارت الکترونیکی: میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در تجارت الکترونیکی که شامل vcها، Incubator ها، شتاب دهندگان و Investor Angel ها می باشد
• ارزش مالی گردش مالی معاملات الکترونیکی دولتی: مبلغ کل تراکنش های معاملات الکترونیکی دولتی صورت گرفته از طریق درگاه اینترنتی
• تعداد معاملات الکترونیکی دولتی: تعدادکل معاملات الکترونیکی دولتی صورت گرفته از طریق درگاه اینترنتی
• پراکندگی جغرافیایی کسب و کارهای اینترنتی: نسبت تعداد وبسایت های تجاری در هر استان به کل وب سایت های تجاری
• سهم استانی کسب و کارهای اینترنتی: نسبت کسب و کارهای اینترنتی استانی به کل سایتهای ثبت شده استان
• نرخ ورود کسب و کارهای جدید: نسبت وبسایت های تجارت الکترونیکی جدید به کل در یک بازه زمانی مشخص
• نسبت شاغلین تجارت الکترونیکی از کل: نسبت شاغلین در حوزه تجارت الکترونیکی به کل شاغلین کشور

مقادیر شاخصهای تجارت الکترونیکی در سال 97
پس از مشخص شدن شاخص های مهم و تاثیرگذار در روند تجارت الکترونیک کشور، می بایست مقادیر آن را به دقت بررسی نمود که شرح آن در جدول زیر آورده شده است.

               

               

               

 

منبع آمار: مرکز توسعه تجارت الکترونیک
  


دسترسی ها
  info@iranhoshdar.ir

   کلیه حقوق این سایت متعلق به وبسایت iranhoshdar.ir می باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.