مبنای اخلاق و خود انتظامی در WFDSA چگونه است؟
منشور اخلاقی WFDSA اعلام می دارد، که شرکت های فروش مستقیم و فروشندگان مستقل نباید از روش های فروش اغواگرایانه، فریبکارانه و غیرمنصفانه استفاده کنند.

تاريخ : دوازدهم شهريور 1398 ساعت 14:59   کد : 30529

به گزارش ایران هشدار - کمیته مدیریت اخلاق، منشور اخلاقی جهانی اخلاق را ترویج و اجرا می نماید. وظایف کمیته در ابطه با منشور اخلاقی به شرح ذیل است.
منشور اخلاقی WFDSA اعلام می دارد، که شرکت های فروش مستقیم و فروشندگان مستقل نباید از روش های فروش اغواگرایانه، فریبکارانه و غیرمنصفانه استفاده کنند.
کمیته مدیریت اخلاق، منشور اخلاقی جهانی اخلاق را ترویج و اجرا می کند که طی آن برنامه هایی را برای پیشرفت و تقویت فعالیت های خود انتظامی برای WFDSA و اعضای وابسته به آن اجرا می کند.
این کمیته، تعامل بین قوانین مدیران انجمن ها را تسهیل و بهترین روش را بین ملت ها به اشتراک می گذارد. همچنین آگاه سازی از قوانین اخلاقی را بین اعضای شرکت ها، رسانه، قانون گذاران و گروه های مصرف کننده ترویج می دهد.

فعالیت های 2015 الی 2017


کمیته اخلاق و کمیته های زیرمجموعه آن به طور جدی و سرسختانه برای تجدید نظر در رابطه با برخی مقالات WFDSA و منشور اخلاقی آن با همکاری یکدیگر کار می کنند تا بتوانند بار اخلاقی را افزایش دهند و این مدل اخلاقی را در بازار تقویت کنند.
کمیته، استفاده از ابزارهای مدل اخلاقی WFDSA را که شامل ابزارهای منعطفی برای DSA ها و اعضای آن برای ارتباط و ترویج می باشد، گسترش خواهد داد.
این ابزارها در وب سایت WFDSA به آدرس زیر دسترس می باشد.


HTTP://WFDSA.ORG/WORLD-CODE/ABOUT CODE

https://wfdsa.org/code-of-ethics-toolkit/

mlmbook 


دسترسی ها
  info@iranhoshdar.ir

   کلیه حقوق این سایت متعلق به وبسایت iranhoshdar.ir می باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.