تاريخ:بيست و سوم آبان 1390 ساعت 00:00
کد : 220

توصیه هایی در مورد خرید اتومبیل

توصیه هایی در مورد خرید اتومبیل
در زمان خرید اتومبیل مشخصات فروشنده را توسط کارت شناسائی معتبر با مشخصات مندرج در سند و شناسه خودرو تطبیق دهید. اطمینان حاصل نمائید که آدرس و تلفن ثابت قید شده در اسناد مالکیت منتسب به شخص فروشنده می باشد. قبل از هر نوع معامله از صحت و سلامت اتومبیل با مراجعه به مراکز و نمایندگی های فنی معتبر اطمینان حاصل فرمائید. شماره شاسی و موتور مندرج در اسناد مالکیت را با شماره هک شده بر روی وسیله نقلیه تطبیق دهد.
 

رعایت نکات ایمنی در زمینه هوشیاری در خرید وسائط نقلیه در مراکز مجاز و دفاتر اسناد رسمی منجر به کاهش جرائم کلاهبرداری خواهد شد. طبق تحقیقات صورت گرفته تمام اتومبیل های سرقت شده اوراق نمی شوند. تعداد زیادی از این اتومبیل ها مجدداً توسط سارقین به خریداران بی خبر و ساده لوح فروخته می شوند.

با رعایت توصیه های ذیل می توانید قربانی این نوع کلاهبرداری توسط سارقین نشوید
:


  در زمان خرید اتومبیل مشخصات فروشنده را توسط کارت شناسائی معتبر با مشخصات مندرج در سند و شناسه خودرو تطبیق دهید.

  اطمینان حاصل نمایید که آدرس و تلفن ثابت قید شده در اسناد مالکیت منتسب به شخص فروشنده می باشد.

  قبل از هر نوع معامله از صحت و سلامت اتومبیل با مراجعه به مراکز و نمایندگی های فنی معتبر اطمینان حاصل فرمایید.

  شماره شاسی و موتور مندرج در اسناد مالکیت را با شماره هک شده بر روی وسیله نقلیه تطبیق دهید. شماره مذکور اصیل و دست نخورده باشد و همچنین مطمئن شوید پلاک خودرو رنگ نشده و شماره پلاک اصل شرکت باشد، دراین زمینه می توانید از افراد متخصص یاری جویید.