صنفی شدن فعالیت بازاریابی شبکه ای در ایران

صنفی شدن فعالیت بازاریابی شبکه ای در ایران
تاريخ:بيست و ششم مهر 1394 ساعت 09:25   |   کد : 3564
آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی مشتمل بر 29 ماده و 13 تبصره توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیر خانه هیأت عالی نظارت و وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در یکصدمین جلسه هیأت عالی نظارت تایید و در تاریخ 94/4/14 به تصویب وزیر صنعت معدن و تجارت رسید.
ایران هشدار - قانون نظام صنفی در سال 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که از آن تاریخ هیچ گونه تغییر و بازنگری در آن صورت نگرفته بود؛ تا اینکه در تاریخ 92/6/12 قانون اصلاح قانون نظام صنفی در 96 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون ماده 87 قانون نظام صنفی به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره بدان الحاق می شود:
ماده 87- فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.
تبصره- چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این گونه فعالیت های صنفی به موجب آیین نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیر خانه هیأت عالی نظارت و وزارت خانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون به تصویب وزیر صنعت معدن و تجارت می رسد.

همان طور که مشاهده می کنید بر اساس ماده 87 قانون نظام صنفی فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی باید طبق آیین نامه اجرایی باشد که تبصره ماده 87 بدان اشاره می کند.
در همین راستا آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی مشتمل بر 29 ماده و 13 تبصره توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیر خانه هیأت عالی نظارت و وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در یکصدمین جلسه هیأت عالی نظارت تایید و در تاریخ 96/4/14 به تصویب وزیر صنعت معدن و تجارت رسید. طبق بند ب ماده 1 و همچنین ماده 6 این آیین نامه فعالیت بازاریابی شبکه ای در زمره فعالیت های صنفی قرار می گیرد. با رجوع به ماده 2 قانون نظام صنفی، فرد صنفی اینگونه تعریف شده است: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های‌صنفی‌اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری‌کند و به‌عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران‌محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات‌خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه‌دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.
طبق ماده 3 قانون نظام صنفی افراد صنفی باید پروانه کسب اخذ نمایند و با توجه به الزام ماده 87 مبنی بر لزوم اخذ پروانه کسب افراد صنفی که در فضای مجازی مشغول فعالیت هستند و با عنایت به اینکه بسیاری از فعالیت های شرکت های بازاریابی شبکه ای از قبیل ثبت نام بازاریابان، ثبت خرید کالا و بسیاری از اقدامات دیگر در فضای مجازی و در بستر اینترنت اتفاق می افتد این گونه شرکت ها ملزم به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه هستند.
ماده 5 قانون نظام صنفی پروانه کسب را اینگونه تعریف می کند: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و‌ ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین‌داده می‌شود.
در واقع کلیه شرکت هایی که می خواهند در زمینه بازاریابی شبکه ای فعالیت نمایند باید پروانه کسب و مجوز های لازم را اخذ نمایند و آن دسته از شرکت هایی که مشغول فعالیت هستند باید بعد از اتمام تاریخ مجوز خود برای ادامه فعالیت شرکت شان پروانه کسب را اخذ نمایند.
ماده 6 آیین نامه اجرایی، کلیه مراحل صدور پروانه کسب و همچنین ماده 7 شرایط و مدارک صدور پروانه کسب شرکت های بازاریابی شبکه ای را بر شمرده اند. طبق ماده 15 آیین نامه مذکور نظارت بر عملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای از حیث مقررات قانون نظام صنفی حسب مورد کمیته ای، مرکب از نمایندگان مرکز اصناف و بازرگانان ( به عنوان رئیس ) مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارتخانه های اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیروی انتظامی، اتاق اصناف ایران و اتحادیه صنفی مربوطه به عهده دارند. این کمیته دارای یک دبیر خانه است که در مرکز اصناف و بازرگانان ایران مستقر است و مسئولیت هماهنگی و انجام مکتوبات مورد نیاز را بر عهده دارد.
یکی از نتایج صنفی شدن فعالیت بازاریابی شبکه ای تشکیل اتحادیه مربوطه است که طبق تبصره 1 ماده 21 اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می یابد.
اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و به تصویب هیأت عالی نظارت می رسد.
طبق ماده 26 قانون نظام صنفی هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه ذیربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیر تعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می گردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک الزم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند.
 
 

Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 

دسترسی ها
  info@iranhoshdar.ir

   کلیه حقوق این سایت متعلق به وبسایت iranhoshdar.ir می باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.